Styrketräning för barn

Styrketräning för barn har länge varit ett omdebatterat område. Forskning visar dock att åldersanpassad styrketräning inte bara är ofarligt utan viktigt för barn- och ungas hälsa, samt deras fysiska, psykiska och idrottsliga utveckling.

En hel del intressant forskning har gjorts inom området barn och styrketräning de senaste dryga decenniet. Avsikten med den här artikeln är att klarlägga de framsteg som har gjorts samt belysa det nuvarande evidensläget inom området. Artikeln ger också konkreta exempel på hur säker och rolig styrketräning för barn kan läggas upp och genomföras.

Övergripande forskningsläge

Två större översikter av forskningsläget inom området har gjorts de senaste åren, vilka är värda att lyfta fram. I båda konstaterar författarna att de positiva effekterna av styrketräning för barn och unga får allt tyngre stöd i den vetenskapliga litteraturen. Detta förutsatt att styrketräningen utförs utifrån barns behov, mål, förmågor samt genomförs under kvalificerad ledning.

Den övergripande trenden inom forskningen är att styrketräning för barn och unga inte längre ses som något farligt eller problematiskt utan som något bra och viktigt. Men forskningen stannar inte där utan senare års studier pekar mot att styrketräning för denna målgrupp faktiskt bör ses som något nödvändigt. Barn och ungdomar som inte deltar i muskelstärkande träning löper nämligen större risk för negativa hälsokonsekvenser senare i livet och de negativa effekterna av bristfällig eller utebliven styrketräning i unga år verkar vara långvariga (2).

Det konstateras också att regelbundet deltagande i varierade fysiska aktiviteter som inkluderar styrketräning under barndom och ungdomsåren stödjer och uppmuntrar en aktiv livsstil under hela livet (1), samt att föräldrar, lärare, tränare och sjukvårdspersonal bör känna till och värdesätta styrketräningens potentiella hälsovinster för barn och ungdomar (1).

Ett område där mängden vetenskapliga data varit begränsad är effekter av styrketräning för flickor i olika åldrar. En systematisk litteraturöversikt från 2018 fokuserade på effekter av styrketräning hos flickor i åldrarna 8–18 år (11). Här konstaterade författarna att styrketräning är effektiv för flickor och att det är motiverat att rekommendera styrketräning för flickor på samma sätt som för pojkar.

Läs artikeln på Idrottsforskning.se>>

Relaterade Artiklar

Kommentarer

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *