Att få människor att växa sedan 2010

Vår Historia

Det är en ynnest att få samarbeta med alla er som vill

Ta ett steg vidare i sin kompetens-utveckling

PRO Athlete startades med visionen att få ett friskare och hälsosammare Sverige. Med tanke på vår bakgrund så nischade vi oss att alla våra friskvårdsutbildningar oavsett om det var massage, kost eller Lic.PT så skulle vi arbeta utefter en tydlig Idrottsprofil.

Genomslaget kom direkt främst med våra Diplomerade massageutbildningar med inriktning idrottsprofil. Efterfrågan på kurser växte och idag är vi kvalitetssäkrade för våra kurser av Europe Active inom Lic.PT.

Vårt motto är ”Learn & Perform” och vårt engagemang bland våra utbildare går inte att ta miste på.

Utbildningarna och kurserna genomsyras av ett salutogent synsätt vilket innebär att vi främst tittar på vad som frambringar hälsa. Vad är det som skapar hälsa och vad kan vi göra för att vi ska utvecklas från var vi befinner oss idag.

Vi på PRO Athlete lägger stor vikt på pedagogik och måluppfyllelse då vi har lärare med lärarlicens vilket säkerställer skolans profession att få våra elever att utvecklas individuellt, i grupp och inte minst vara förberedda för ett framtida yrke inom friskvårdsbranschen. Hela vår verksamhet genomsyras av våra tre ledord – Hälsa, Entusiasm och Profession…

Lär av experter

MÖT VÅRT TEAM

Idrottsutbildningar för ett hållbart idrottande

Våra Värderingar

PROFESSION

Vi bygger vår kunskap på forskning och beprövad erfarenhet för att säkerställa kvalitet.

ENTUSIAMS​

Engagemang och glädje är våra drivkrafter vilket vi vill dela med oss av i både utbildniong och arbete.

HÄLSA

Allt vi gör utgår från fysisk och psykisk hälsa för hållbart idrottande för dig och dina klienter.

UTVECKLING

Vi strävar alltid efter en rörelse framåt och hållbar utveckling både fysiskt och psykiskt.

Vårt motto är ”Learn & Perform”

vårt engagemang går inte att ta miste på.

Utbildningar för ett

Hållbart Idrottande