Hur många kunder måste man ha om man vill ha en lön motsvarande 30.000kr?

För att komma igång med in verksamhet som PT eller massör kan ett sätt vara att börja med att fundera kring hur mkt lön du vill ha, dina övriga kostnader och hur många kunder du i så fall behöver. I detta exemplet gör vi en beräkningarna på att du vill ha en bruttolön på 30 000 kr per månad och att du inte har några övriga kostnader som hyra m.m.. Vi tänker i detta exemplet att du tar 800 kr för ett PT-pass eller massagebehandling (vi kallar det pass nedan) och vi kommer även ta hänsyn till moms, arbetsgivaravgifter och inkomstskatt.

Steg 1: Räkna ut intäkter exklusive moms

För varje pass fakturerar du 800 kr inklusive moms. Momsen (25 %) är: Moms=800 kr/1,25=160 kr

Således är intäkten exklusive moms: 800 kr−160 kr=640 kr

Steg 2: Räkna ut arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifterna är cirka 31,42 % av bruttolönen.

Steg 3: Räkna ut totala arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifterna på en bruttolön på 30 000 kr: Arbetsgivaravgifter=30000 kr×0,3142=9 426 kr

Steg 4: Räkna ut total kostnad för företaget

Total kostnad för företaget (bruttolön + arbetsgivaravgifter):Total kostnad=30 000 kr+9 426 kr=39 426 kr

Steg 5: Räkna ut antal pass per månad

Om varje pass genererar 640 kr exklusive moms: 39 426 kr / 640 kr pass ≈61,6 pass per månad.

Rundar vi uppåt behöver du 62 pass per månad.

Steg 6: Räkna ut antal pass per dag

Om du arbetar 20 dagar per månad: Antal pass per dag=62 pass / 20 dagar=3,1 pass per dag.

Rundar vi uppåt behöver du cirka 4 pass per dag.

Steg 7: Räkna ut antal kunder

Om varje kund har ett pass med dig en gång per vecka (4 gånger per månad): Antal kunder=62 pass och 4 pass per kund per månad≈15,5 kunder.

Rundar vi uppåt behöver du cirka 16 kunder.

Nettoinkomst:

För att räkna ut nettoinkomsten, drar vi av inkomstskatt från bruttolönen. Med en genomsnittlig skattesats på 30 %: Nettoinkomst=30 000 kr×(1−0,30)=21 000 kr.

Sammanfattning:

För att ta ut en bruttolön på 30 000 kr per månad behöver du:

  • Köra cirka 4 PT-pass per dag (vid 20 arbetsdagar per månad).
  • Ha cirka 16 kunder som kommer en gång per vecka.
  • Din nettoinkomst blir då cirka 21 000 kr per månad efter skatt.

Om dina kunder kommer till dig en gång per månad istället

Om dina kunder kommer till dig en gång per månad istället för en gång per vecka, kommer du att behöva fler kunder för att uppnå samma antal pass per månad.

Steg 1: Antal pass per månad

Från tidigare beräkningar vet vi att vi behöver 62 pass per månad för att uppnå en bruttolön på 30 000 kr.

Steg 2: Antal pass per kund per månad

Om varje kund kommer till dig en gång per månad =1.

Steg 3: Antal kunder per månad

För att räkna ut hur många kunder du behöver: 62 pass och 1 pass per kund per månad=62 kunder.

Steg 4: Antal pass per dag

Om du arbetar 20 dagar per månad: Antal pass per dag=62 pass / 20 dagar≈3,1 pass per dag.

Rundar vi uppåt behöver du cirka 4 pass per dag.

Sammanfattning:

Om varje kund istället kommer till dig en gång per månad, behöver du:

  • Som tidigare köra cirka 4 pass per dag (vid 20 arbetsdagar per månad).
  • Ha cirka 62 kunder för att uppnå en bruttolön på 30 000 kr per månad.

Det här scenariot visar att om dina kunder kommer till dig mindre frekvent, måste du naturligtvis ha fler kunder för att nå samma inkomstmål.

Fråga: Vilken inkomst siktar du på och vad behöver du göra för att dina kunder ska hitta dig?

Relaterade Artiklar

Kommentarer

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *