Hur AI kan optimera dina träningsprogram


En ny studie undersökte kvaliteten på löparträningsprogram genererade av ChatGPT, baserat på olika nivåer av detaljer i den information som matades in. Resultaten visar att ChatGPT:s förmåga att skapa träningsplaner ökar med mängden och kvaliteten på den information som ges, men planerna når ändå inte upp till den standard som sätts av coachningsexperter.

Huvudpunkterna från sammanfattningen av studien:

  • Användning av AI i träningsplanering: ChatGPT, ett AI-baserat verktyg, kan användas av löpare, särskilt nybörjare, för att generera träningsplaner. Detta kan vara särskilt användbart för dem som saknar tillgång till kvalificerade tränare.
  • Studieupplägg: Studien utvärderade sex veckors träningsprogram för löpare skapade av ChatGPT, baserat på olika nivåer av detaljer i den information som matades in. Totalt 22 kvalitetskriterier från litteraturen användes för att bedöma träningsplanerna genom expertbedömningar på en 1-5 Likert-skala.
  • Resultat: Resultaten visade att träningsplaner genererade med mer detaljerad information fick högre betyg av coachingexperter. Trots detta rankades planerna inte optimalt, och det fanns signifikanta skillnader i kvalitet mellan de olika planerna.
  • Begränsningar med AI-genererade planer: Studien understryker att även om ChatGPT kan generera rekommendationer för träningsplaner, så täcker dessa inte alla aspekter som är relevanta i en tränare-idrottare-relation, såsom motivation, övervakning och anpassning av träningsplaner.

Det är viktigt att notera att även om AI och verktyg som ChatGPT kan erbjuda stöd och vägledning, så bör de inte ersätta feedback och anpassningar från en experttränare, särskilt när det gäller individanpassade aspekter av träningsplanering och uppföljning. Denna insikt är särskilt relevant inom områden som fokuserar på utbildningar inom massage, personlig träning och livsstilsrelaterad hälsa, där individanpassad rådgivning och expertkunskap spelar en central roll.

Relaterade Artiklar

Kommentarer

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *