Funktionell träning är ett kraftfullt verktyg för både PT och Massörer

Funktionell träning är en träningsform som fokuserar på att stärka kroppen i de rörelser och aktiviteter som utförs i vardagen. Detta kan vara särskilt värdefullt för personliga tränare (PT) och massörer av flera anledningar:

 1. Helhetssyn på kroppen: Funktionell träning hjälper till att bygga en djupare förståelse för hur olika delar av kroppen samverkar. För en PT och massör innebär detta en fördel eftersom de kan utforma träningsprogram och behandlingsplaner som inte bara fokuserar på isolerade muskler eller rörelser, utan på att förbättra klientens övergripande rörlighet och styrka.
 2. Förebyggande av skador: Genom att integrera funktionell träning i sina sessioner kan PT:s och massörer hjälpa klienter att bygga upp en starkare kropp som är bättre förberedd för de fysiska påfrestningar som dagliga aktiviteter kan innebära. Detta är särskilt viktigt för att minska risken för överbelastningsskador, vilket är vanligt bland både idrottare och icke-idrottare.
 3. Ökad rörlighet och flexibilitet: Funktionell träning inkluderar ofta övningar som förbättrar rörlighet och flexibilitet, vilket är avgörande för en effektiv massagebehandling. För massörer kan det leda till bättre tekniker under behandlingen och för PT:s kan det innebära att de kan hjälpa sina klienter att uppnå bättre träningsresultat.
 4. Rehabilitering: Efter skador är funktionell träning en viktig del av rehabiliteringsprocessen för att säkerställa att kroppen återfår sin normala funktion. Kunskap i funktionell träning ger PT:s och massörer verktyg att inte bara arbeta med återhämtning utan även att anpassa träningen efter individens specifika behov och begränsningar.
 5. Holistisk hälsouppfattning: Kunskap om funktionell träning stärker PT:s och massörers förmåga att se till den totala hälsan hos sina klienter. Det handlar inte bara om att behandla symptom eller förbättra fysisk prestation, utan också att främja en livsstil som håller klienterna hälsosamma och aktiva på lång sikt.

Att lära sig och implementera funktionell träning i sina program kan därför ge PT:s och massörer ett kraftfullt verktyg för att öka välbefinnandet hos sina klienter, minska risken för skador och förbättra den allmänna hälsan.

Exempel

Låt oss titta på hur en PT och en massör kan integrera funktionell träning i sina respektive arbetsroller:

För en Personlig Tränare

 1. Utveckling av individuella träningsprogram: En PT kan använda funktionell träning för att skapa skräddarsydda program som speglar de dagliga aktiviteterna eller specifika sporter som klienten engagerar sig i. Till exempel kan en PT designa övningar som simulerar rörelser från klientens yrkesliv (lyfta, sitta, gå) eller från sport (svingar, kast, löpning).
 2. Stabilitet och kärnträning: Funktionell träning innehåller ofta övningar som bygger kärnstyrka och stabilitet, vilket är fundamentalt för nästan alla rörelser. PT:n kan lära ut plankor, squats, och rotationsövningar som förbättrar styrka och balans.
 3. Gruppträning: PT:n kan leda gruppklasser som fokuserar på funktionella rörelser, vilket inte bara hjälper deltagarna att förbättra sin fysiska förmåga men också skapar en dynamisk och motiverande gruppupplevelse.

För en Massör

 1. Förståelse av klientens rörelsemönster: En massör med kunskaper i funktionell träning kan bättre identifiera vilka muskelgrupper som är överansträngda eller undervärderade baserat på klientens rörelsemönster. Detta kan vägleda massören i vilka områden som behöver mer uppmärksamhet under behandlingen.
 2. Rehabiliterande massage: Efter att en klient har drabbats av en skada kan massören använda funktionell träning som en del av rehabiliteringsprocessen. Genom att integrera specifika rörelser och övningar kan massören hjälpa till att återställa rörelseomfånget och minska smärta.
 3. Rådgivning och övningar efter behandling: Massören kan ge klienter hemövningar som baseras på funktionell träning för att förlänga effekten av massagen, öka rörlighet och förebygga framtida problem. Dessa övningar kan fokusera på att stärka svaga områden eller öka flexibiliteten där det behövs.

Gemensamma fördelar och användningar

 • Workshops och seminarier: Både PT:s och massörer kan samarbeta för att hålla workshops där de undervisar om betydelsen av funktionell träning och hur man kan integrera dessa principer i både träning och dagligt liv för att främja en bättre hälsa och förebygga skador.
 • Tvärprofessionellt samarbete: Genom att arbeta tillsammans kan PT:s och massörer erbjuda en mer omfattande service där träning och återhämtning kombineras för optimal hälsa och prestation.

Förståelsen och användningen av funktionell träning kan alltså vara ett kraftfullt verktyg för både personliga tränare och massörer, vilket hjälper dem att erbjuda mervärde och bättre resultat för sina klienter.

Relaterade Artiklar

Kommentarer

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *