Holistisk Hälsa

Genom att se människan ur ett holistiskt synsätt skapar man mer optimala förutsättningar för personer att förbättra och bibehålla sin hälsa. Du kommer möta människor med olika förutsättningar och uppfattningar kring hälsa. Kunskap kring holistisk hälsa ger dig ytterligare ett verktyg du kan använda i din verktygslåda!

Kurs Innehåll

Expandera
Kapitel Innehåll
0% Slutfört 0/2 Steg

Kursens Mentor

+75 anmäld
Anmäl dig för att gå kursen

Kurs Includes

  • 12 Kapitel
  • 180 Avsnitt
  • 10 Kunskapstester