Grundkurs Massage: 20-21 jan (Göteborg)

PREHAB GBG Lindholmspriren 3, Göteborg, Sverige

Grundkurs Massage är en två-dagars kurs. Genom den här massagekursen får du bland annat lära dig grunderna i svensk klassisk massage som du har nytta av för hemmabruk.

Grundkurs Massage: 10-11 feb 2024 (Malmö)

STEAM Malmö Grangatan 2, Malmö, Sverige

Grundkurs Massage är en två-dagars kurs. Genom den här massagekursen får du bland annat lära dig grunderna i svensk klassisk massage som du har nytta av för hemmabruk.

Grundkurs Massage: 17-18 feb 2024 (Stockholm)

Ritorps ishall, Hus: Campen Kolonnvägen 24B, Solna (Stockholm), Sverige

Grundkurs Massage är en två-dagars kurs. Genom den här massagekursen får du bland annat lära dig grunderna i svensk klassisk massage som du har nytta av för hemmabruk.

Grundkurs Massage: 24-25 feb 2024 (Växjö)

STEAM Växjö Kvarnvägen 9, Växjö, Sverige

Grundkurs Massage är en två-dagars kurs. Genom den här massagekursen får du bland annat lära dig grunderna i svensk klassisk massage som du har nytta av för hemmabruk.

Grundkurs Massage: 24-25 feb (Göteborg)

PREHAB GBG Lindholmspriren 3, Göteborg, Sverige

Grundkurs Massage är en två-dagars kurs. Genom den här massagekursen får du bland annat lära dig grunderna i svensk klassisk massage som du har nytta av för hemmabruk.

Grundkurs Massage: 30-31 mars (Göteborg)

PREHAB GBG Lindholmspriren 3, Göteborg, Sverige

Grundkurs Massage är en två-dagars kurs. Genom den här massagekursen får du bland annat lära dig grunderna i svensk klassisk massage som du har nytta av för hemmabruk.

Grundkurs Massage: 30-31 mars 2024 (Stockholm)

Ritorps ishall, Hus: Campen Kolonnvägen 24B, Solna (Stockholm), Sverige

Grundkurs Massage är en två-dagars kurs. Genom den här massagekursen får du bland annat lära dig grunderna i svensk klassisk massage som du har nytta av för hemmabruk.