Effekterna av motståndsträning på muskelmassa och funktion hos äldre

Studien publicerad i International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism utforskade effekterna av motståndsträning (Resistance Exercise Training, RET) på muskelmassa och funktion hos äldre vuxna i åldersgrupperna 65–75 år och över 85 år. Huvudsyftet var att bedöma om äldre över 85 år svarar lika bra på RET som de i åldersgruppen 65–75 år, med tanke på att tidigare forskning antytt att äldre individer kan ha en dämpad hypertrofisk respons på sådan träning.

Viktiga upptäckter:

  • Deltagare och Metod: Studien inkluderade 17 friska äldre vuxna mellan 65–75 år och 12 friska äldre vuxna över 85 år som genomgick 12 veckors helkroppsmotståndsträning tre gånger per vecka. Före och efter träningsperioden utvärderades muskelmassa och funktion genom olika mätningar, inklusive datortomografiska skanningar och styrketester.
  • Resultat: Båda åldersgrupperna uppvisade signifikanta förbättringar efter träningsperioden, med en ökning på 10% respektive 11% i kvadriceps muskelsektionens area, 2% ökning i helkroppens magra massa och en förbättring på 38% respektive 46% i maximal styrka i benextension. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan de två åldersgrupperna gällande deras respons på träningen.
  • Fysisk prestation: Förbättringar noterades även i fysisk prestation, mätt genom ‘timed up and go’ och ‘short physical performance battery’ tester, utan signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna.

Slutsatser:

Denna studie visar att äldre vuxna, både i åldern 65–75 år och de över 85 år, kan uppnå betydande vinster i muskelmassa, styrka och fysisk funktion genom motståndsträning. Resultaten ifrågasätter den tidigare antaganden om att äldre individer, särskilt de över 80 år, skulle ha en mindre kapacitet att svara på motståndsträning. Det understryker vikten av fysisk aktivitet och styrketräning som en del av en hälsosam livsstil för äldre vuxna, vilket är särskilt relevant för ditt arbete med utbildningar inom träning och hälsa.

Dessa insikter kan vara värdefulla för att utforma och anpassa träningsprogram för äldre vuxna, med syftet att förbättra muskelhälsa, styrka och övergripande välbefinnande.

Relaterade Artiklar

Kommentarer

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *